In de maand maart 2024 zal de jaarlijkse bijdrage van het donateurschap weer worden geïnd voor een ieder die zich
daarvoor heeft aangemeld. Voor eventuele vragen graag contact opnemen met Ina Rosies. Dit kan via een e-mail
naar penningmeester@svdb.nl of telefonisch 06-12437763