Contributie

Contributie

Voor het seizoen 2023-2024 is de contributie als volgt vastgesteld:

JO t/m 9 *  €        150 *
JO 10, JO 11 *  €        158 *
JO 12, JO 13 *  €        165 *
JO 14, JO 15 *  €        180 *
JO 16, JO 17 *  €        186*
18 jaar en ouder  €        156

* De contributies jeugd voetbal zijn conform de geldende contributie Rolder Boys.

 

t/m 11 jaar * € 192,5 *
12 t/m 17 jaar * € 220,- *
Dames vv Rolde * € 308,- *
18 jaar en ouder € 156,-

* De contributies jeugd volleybal zijn conform de geldende contributie van VV Rolde.

Gymnastiek 4 en 5 jaar  gratis
6 t/m 11 jaar  € 70,-

 

Loopgroep 18 jaar en ouder € 126,-
Niet spelende leden met stemrecht € 25,-
Donateurs  € 20,-

Een lid dat twee sporten beoefent krijgt 50% korting op de tweede sport, met dien verstande dat:

– de duurste sport als ‘eerste’ sport geldt
– indien van toepassing de korting niet geldt voor de bondsafdracht (in verband met deelname aan een competitie)

Afmeldprocedure

Afmelding als lid van een sportonderdeel dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij latere afmelding heeft SVDB, vanwege de door SVDB aangegane verplichtingen voor het nieuwe seizoen, het recht contributie voor het gehele nieuwe seizoen te innen. Bij bijzondere omstandigheden (verhuizing, langdurige blessures of ziekte, e.d.) kan het bestuur van SVDB van deze regel afwijken en, in overleg met betrokkene, een redelijke vergoeding vragen.

Verder dient de afmelding altijd schriftelijk, per post of e-mail, gericht te zijn aan de secretaris van SVDB. Telefonische afmeldingen, afmeldingen gericht aan medespelers, leiders, trainers e.d. worden niet als een officiële afmelding beschouwd en dus ook niet behandeld.

Voor de volledigheid is hieronder het adres van de secretaris vermeld.

Jacqueline Duijvestijn
De Hoven 15
9454 PS Ekehaar
e-mail: secretaris@svdb.nl