Bestuur

Bestuursleden Functie Email Telefoon
Jan Blok Voorzitter voorzitter@svdb.nl 06-53171035
Jacqueline Duijvestijn Secretaris secretaris@svdb.nl 0592-865934
Ina Rosies Penningmeester penningmeester@svdb.nl 06-12 43 77 63
Wim Popken Bestuurslid (commissie voetbal) 0592-389267
Jurriena Prins Bestuurslid (commissie volleybal) 06-55 81 89 44

.