Dat de vereniging groet blijkt wel op de eerste jaarvergadering in 1948. Het ledenaantal bedraagt op dat moment 185 gymnasten, 35 handballeden (dus toch ook van de grond gekomen) en 65 voetballeden. Op deze jaarvergadering deelt de voorzitter mede dat het niet eenvoudig is geweest om de vereniging aangemeld te krijgen, in verband met geuite bezwaren van omliggende sportverenigingen. Evenwel de sportvereniging is aangesloten bij respectievelijke bonden, te weten de KNVB, de KNGV en het NHV.


Elftal vanaf het allereerste begin in 1948.
Achterste rij van links naar rechts; Philip Huisman, Mans Piest, Gerrit Dekker, Boele Lammers, Henk Hamming, Rieks Lieuwes, Lucas Warmelts, Jan Koerts, Gezienus Lammers.
Zittend van links naar rechts; Tinus Hilbrands, Jan Westebring, Reinder Strijk, Albert Hingsman, Jans Zwiers.

Als trainer-leider voor gymnastiek en handbal is de heer H. Knigge uit Rolde bereid gevonden. En de heer Ph. Huisman uit Nijlande wordt trainer van de afdeling voetbal.

De eerste sportdag zal worden gehouden op 5 juli 1948 op het eigen sportterrein. Dit terrein is door eigen leden prima in orde gemaakt, en onder beheer gesteld van “terreinmeester” A. Heiminge. Het gemeentebestuur stelt een gymlokaal achter de school beschikbaar, en er worden toestellen aangeschaft. Men is zeer tevreden over de lessen en de resultaten. Ook de resultaten bij de voetballers zijn goed, toch waarschuwt de voorzitter ook  toen al voor zogenaamde “halve leden”, mensen die alleen maar meedoen als het hun zelf past.

De beginperiode kent uiteraard ook problemen, zo moet er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden worden om twee vacant geworden bestuur plaatsen op te vullen. Een vanwege het overlijden van de heer H. Oostra en een tweede plaats vanwege het bedanken als bestuurslid van J. Sijbring. In hun plaats komen Ph. Huisman te Nijlande en A. Lammers te Amen.

Ook wordt op deze vergadering het lidmaatschap van het KNGV besproken. Door een landelijke contributieverhoging ontstaat wrevel bij de aangesloten verenigingen. Het blijkt echter ook dat de animo bij de heren-gymnasten behoorlijk zakt, en er nogal wat lessen verzuimd worden. De voorzitter maant tot verbetering.