Reeds ver voor de Tweede Wereldoorlog werd er op de Broekstreek gesport. De oudste sportvereniging is een korfbalvereniging geweest. In de jaren na 1915 hebben toenmalige jeugdige broekstrekers deze sport bedreven. Op een terreintje in “De Koelen” te Ekehaar (de plaats van de huidige ijsbaan) speelden zij hun wedstrijden. Namen van toenmalige speelsters en spelers, ons door overlevering bekend, waren onder andere Marchie Westebring, Harmtje Rodenboog, Geertje Popping, Wiebe Jobing, Jan Jobing, Roelof Smeenge, Jan van Dalen en Roelof Heuving.

De clubkleuren waren rood en geel gestreept