Aanvankelijk werd er gespeeld op een stuk grasland achter café Schuring, welke door eigen leden enigszins bespeelbaar gemaakt werd. Wilde men ’s zondagsmorgens voetballen, moest men eerst het jongvee omweiden, de mest verwijderen en de lijnen kalken. Na afloop van de wedstrijd werd het vee weer binnen het krijt gebracht.

In 1957 wordt de gemeente Rolde verzocht het terrein te verbeteren. De familie Schuring stelt het terrein gratis ten dienste van de sportvereniging. De gemeentelijke molens echter draaiden toen ook al langzaam. Pas nadat de zondagsschool klaagt over lawaai op het grasveldje bij de school – de afdeling handbal had dit veldje in gebruik voor haar aspiranten- komt er schot in de zaak.

De gemeenteraad besluit op 6 januari 1961 tot aanleg van het sportveld te Ekehaar. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er tijdelijk gevoetbald op een stuk land van Fr. Ebbinge, gelegen tussen Amen en Ekehaar. In de zomer van 1962 wordt het veld officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door burgemeester mr. Van Huis door middel van het hijsen van de nationale driekleur. Vervolgens wordt er een massale gymnastiekdemonstratie gegeven op het nieuwe veld. Daarna wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een elftal uit Gelselaar. Aansluitend wordt er een receptie gehouden. Het avondprogramma bestaat uit het optreden van het cabaretgezelschap De Optimisten uit Groningen. Als kleedruimte deed toen nog steeds dienst 2 onverwarmde ruimte in het achterhuis van toen café Popken.