In 1974 richt SVDB een verzoek aan de gemeente voor de verbouw van een schuur van het café tot kleedkamers, hetgeen wordt toegestaan. In 1975 komt SVDB met de vraag aan de gemeente voor de aanleg van een e speelveld en een parkeergelegenheid. In 1978 wordt het hoofdveld gerenoveerd, waardoor er moet worden uitgeweken naar een perceel groenland van J. Westebring aan de Esweg. Eerst in het najaar 1979 komt het tweede veld gereed, met toestemming van de gemeente wordt op 28 oktober 1979 op dat veld de eerste wedstrijd gespeeld. De officiële opening van het geheel, nu onder de naam sportpark de Broekstreek vindt plaats op 10 mei 980 in de persoon van de toenmalige wethouder sportzaken en ex-voorzitter van SVDB de heer Ebbinge. Met aanzienlijk meer moeite om het geld bij elkaar te krijgen lukt het in 1984 toch de kleedgelegenheid te vernieuwen en uit te breiden. Op het sportpark werd op 6 oktober 1984 officieel een kleedgebouw in gebruik genomen.


Van links naar rechts, Thijs Stoffers, Harm Heuving, Wolter Brink, Henk Hamming, Klaas Brinkman, Lammert Hollander, Jan Hoving

Het complex is in 1979 voorzien van een terrein verlichting, waardoor in de wintermaanden kan worden getraind en eventueel wedstrijden in de avonduren kunnen worden gehouden. In tegenstelling tot de andere sportterreinen in de gemeente Rolde, blijven die te Ekehaar particulier eigendom, zij het dat het gebruik door SVDB door een langdurige overeenkomst is geregeld.