In de eind 80er jaren was het aantal leden zo dramatisch gedaald, dat werd overwogen de afdeling gymnastiek op te heffen. Echter door een enorme inzet van de toenmalige gymnastiek-commissie bleef deze afdeling voor de Broekstreek behouden. Eind jaren 90 beschikt de afdeling gymnastiek over weer een behoorlijk aantal leden, dankzij de opkomst van aerobics en er is een groeiende groep badmintonners. Jaarlijks wordt er een open gymnastiekmiddag of avond gehouden. Ook nemen de jeugdige gymnastiekleden deel aan toernooien elders. Gezamenlijk met de gymnastiekverenigingen G&A te Rolde en SGO te Grolloo wordt een gezamenlijke sportdag gehouden.