De afdeling gymnastiek is direct begonnen met een behoorlijk aantal leden. Onder leiding van de heer H. Knigge kwam deze afdeling goed van de grond, zowel gymnastiek als atletiek werden op redelijk niveau beoefend. Na de komst van een eigen gymnastieklokaaltje en een klein aantal turntoestellen en door voorzieningen op het sportveld, was deze afdeling voor die tijd goed uitgerust. Vanaf het begin werden sportdagen georganiseerd voor eigen leden en nam men, vaak met veel succes, deel aan sportdagen elders, zoals van de verenigingen SGO te Grolloo en Eendracht te Elp. Velen zullen aan deze dagen prettige herinneringen bewaren. Hoogtepunten waren de jaarlijkse gymnastiekuitvoeringen in café Schuring, later Popken. In de eind 50-er begin 60 jaren was de zaal voor deze gebeurtenis eigenlijk te klein en werd er met vereende krachten een tent aan het café aangebouwd, verdienen de uitvoeringen onder leiding van Fimmy Postma een extra vermelding.

Gymnastiekuitvoering 60-er jaren