In de jaren 90 voetbalt SVDB nog met 3 seniorenelftallen. Wat de jeugd betreft zijn we niet meer bij machte om zelfstandig elftallen binnen de lijnen te brengen. Vandaar de samenwerking met Rolder Boys te Rolde en SGO te Grolloo op dit vlak. Op 9 mei 1989 werd de commissie S.J.R. (Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal Rolde) opgericht te Ekehaar. Vanaf dat momenteel speelt de Rolder voetbaljeugd in SJR verband competitievoetbal.

Ook het ledental van de afdeling gymnastiek is sterk geslonken. Er is wat dat betreft geen enkel vergelijk meer te maken met de zestiger jaren. Aerobics, badminton en plattelandsvrouwen-gymnastiek brengen het ledenaantal naar aanvaardbare normen.

SVDB, niet in ledenaantal gegroeid, is een vereniging geworden waarin vele takken van spot worden beoefend. Zoals u reeds hebt gelezen kan men binnen de gymnastiekafdeling naast de normale gymnastiek zich ook bezighouden met aerobics en badminton.


Bestuursleden aan de bar, van links naar rechts; Wethouder Harm Ebbinge, Hendrik Suichies, Roelof Vos, Jan Bos

Niet alle takken van sport zijn binnen SVDB blijven bestaan. Tot tweemaal toe, te weten in 1948 en 1957 is men van start gegaan met een afdeling dames handbal. Beide keren bleef deze afdeling geen lang leven beschoren. Omstreeks 1965 viel het doe voor de handbal definitief.