Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobankleden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Vanaf 4 tot en met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank Assen en Noord Drenthe stemmen op de deelnemende verenigingen.
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget.

Hoe kunt u stemmen? Als rekeninghouder bij Rabobank Assen en/of Noord Drenthe kunt u met de u toegestuurde code inloggen in de app of op de website. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw stemmen uit te brengen.

U vindt SVDB in de categorie “Sport”, actief in de gemeente Aa en Hunze.
Vorig jaar heeft SVDB aangegeven beweging voor ouderen op te willen starten. Helaas heeft dit door Corona geen doorgang kunnen vinden. Dit jaar willen we opnieuw proberen om beweging voor ouderen van de grond te krijgen en het geld aan gymmaterialen te besteden voor deze groep.
Verder proberen we de leden bij ons te houden door leuke en sportieve activiteiten te organiseren.