Nu de zomervakantie voor de schooljeugd ten einde is, beginnen ook onze sportactiviteiten weer op met opstarten! Niet helemaal zoals het was, maar weer in de stap in de goede richting. Vanuit de gemeente Aa en Hunze en vanuit het NOC-NSF geldende richtlijnen wat betreft omgang, gebruik accommodatie, etc. , waardoor we weer aan kunnen vangen met trainingen en wedstrijden:

Voor de goede orde willen we jullie als gebruikers van de sporthal al een aantal regels meegeven. Met het verzoek om deze ook te delen.

* Kom niet bij  (verkoudheids) klachten
* Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
* Ben je 18 jaar en ouder en niet aan het sporten: houd 1,5 meter afstand van anderen
* Desinfecteer je handen bij binnenkomst
* Registreer je aanwezigheid bij binnenkomst
* Volg de looprichting zoals die is aangegeven
* Ben je ouder dan 18: houd ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand. Er is daarom een beperkter gebruik van de douches mogelijk
* We vragen ouders van sportende kinderen de kleedkamers zoveel mogelijk te mijden en als ze blijven om gebruik te maken van de tribunes met inachtneming van de 1,5 meter afstand van anderen
* Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de beschikbare zitplaatsen op de tribune.
* Wijs je leden ook op de eigen verantwoordelijkheid
* Volg de aanwijzingen van de beheerders op!

Registratie:

Sportverenigingen

Alle leden van de vereniging moeten zich inschrijven. Dit moet individueel! Dit mag niet per sportvereniging of groep. Bij de ingang van de sporthal liggen mappen op de aanwezige tafels .
Deze dienen bij elke bezoek ingevuld te worden. Ook ouders die alleen hun kinderen even brengen of toeschouwers moeten zich registreren. Bij wedstrijden dienen ook de tegenstanders zich te registeren.

Jonge bezoekers (sportvereniging)

Bij activiteiten voor jonge kinderen vragen we de trainers/instructeurs om een aanwezigheidslijst bij te houden voor elke afzonderlijke activiteit. Want we zijn ons bewust dat jonge kinderen zichzelf niet kunnen inschrijven. Deze lijsten graag een tijdje te bewaren. Deze lijsten hoeven niet ingeleverd te worden bij ons, maar dat we deze op aanvraag van jullie kunnen ontvangen.

Scholen

We vragen de leraren om een aanwezigheidslijst bij te houden voor elke gymles. De kinderen hoeven dus niet geregistreerd te worden in de map. Deze lijsten graag een tijdje te bewaren. Deze lijsten hoeven niet ingeleverd te worden bij ons, maar dat we deze op aanvraag van jullie kunnen ontvangen.

Resumerend

* Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden onderling, maar voor de activiteit (kleedkamers) en na de activiteit (douchen en kantine) weer wel. Dit geldt alleen voor volwassenen. Voor kinderen geldt dat ze onderling geen afstand hoeven te houden, maar wel zoveel mogelijk afstand houden van de trainer/instructeur.
* Handen desinfecteren bij de ingang ( desinfectiezuilen zijn aanwezig)
* Looproutes volgen (indien aanwezig).

Zouden jullie bovenstaande kenbaar willen maken bij jullie
trainers/instructeurs/leden en eventueel tegenstanders?

Bijgaand de link naar het NOC NSF Algemeen protocol verantwoord sporten per 1 juli 2020

Zijn er nog vragen, stel ze aan de beheerder van de sportaccommodatie.

Veel gezondheid en sportplezier toegewenst!