Het is alweer (te) lang geleden dat we jullie echt iets te melden hadden over activiteiten, trainingen of acties. Gelukkig lijkt het tij langzaam aan weer wat te keren en kunnen we zo langzamerhand weer beginnen na te denken over het aanvangen van bepaalde activiteiten.

Vanuit de overheid en de gemeente krijgen we met enige regelmaat te maken met nieuwe maatregelen en sinds enkele weken ook weer met versoepelingen voor buitensporten. Dit houdt in dat de loopgroep weer is begonnen met trainen in groepjes van 4, en dat we voornemens zijn volleybaltrainingen met 4 tegen 4 aan te vangen op het veld achter Popken, wanneer het weer dit toelaat. Het voelt toch weer enigszins vreemd dat we blijkbaar weer wat meer mogen, maar tegelijkertijd merken we bij veel van onze leden dat er echt weer behoefte is aan fysieke training en de gezelligheid van de groepjes en teams. Ook met de afdeling gym, voor de jeugd, zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om buitenactiviteiten op te starten.
Ook binnen de voetbal mag er weer getraind worden in groepjes van 4, maar we hebben gemerkt dat er een sterke samenhang is met het openen van de plaatselijke horeca

Vanuit het bestuur houden we continu in de gaten hoe de richtlijnen zich ontwikkelen en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, en vanuit de gemeente zijn de lijnen hierover kort. We begrijpen ook erg goed dat het een zeer persoonlijke kwestie is over hoe een ieder zich voelt bij het weer aanvangen van de aangeboden activiteiten.

Ook erkennen en herkennen we dat we voor veel van onze leden een fors beperkter aanbod hebben kunnen bieden; trainingen en wedstrijden konden niet of zeer beperkt doorgaan. Om onze leden enigszins tegemoet te komen ontvangt een ieder een contributiekorting waardoor de inning vierde kwartaal komt te vervallen. Dit kunnen we mede realiseren vanwege het wegvallen van enkele onkostenposten, waarbij het bestuur van mening is dat we dit terug moeten geven aan onze leden.

Via dit mededelingenblad, de website en facebook zullen we een ieder verder informeren wanneer er weer ontwikkelingen zijn op het gebied van activiteiten/trainingen en wellicht zelfs wedstrijden.

Blijf gezond en hopelijk tot vlot!

Bestuur SVDB