Tijdens de vergadering van 12 december 2019 zijn een aantal acties vanuit de werkgroep SVDB in de toekomst gekoppeld aan verschillende personen. Afgesproken was dat men in de maand januari hiermee aan de slag zou gaan en dat een en ander teruggekoppeld zou worden. Hiertoe is 25 februari 2020 een vervolg bijeenkomst gepland. De besproken punten en acties zijn te vinden onder:  www.svdb.nl/beleid