Datum/Tijd
Date(s) - 17/11/2022
20:00 - 22:00

Locatie
Café Popken

Categorieën Geen Categorieën


AGENDA

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2021*
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag seizoen 2021-2022*
5. Financiën*
– Financieel verslag
– Verslag kascommissie
– Verkiezing kascommissie
– Contributie
– Begroting seizoen 2022-2023
6. Bestuursverkiezing**
7. Rondvraag
8. Sluiting

*Alle documenten worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

** Er hoeven geen bestuursleden herkozen te worden in 2022. Wel is het bestuur nog altijd op zoek naar een bestuurslid Algemene Zaken. Mocht je interesse hebben in deze functie stuur een mail naar voorzitter@svdb.nl