Eind vorig jaar heeft er een wisseling van het penningmeesterschap binnen SVDB plaatsgevonden. Intussen zijn de voornaamste bijbehorende werkzaamheden hiervan overgedragen. Hieruit voortvloeiend zal daardoor in de maand maart een halfjaarlijkse contributie inning voor het seizoen 2019/2020 plaats gaan vinden.
De tweede inning staat gepland voor de maand juni. Mochten hier vragen over zijn, graag even contact opnemen met Ina Rosies via penningmeester@svdb.nl