De SVDB contributie van de diverse sporten voor het seizoen 2023/2024 zullen worden geïnd in 4 keer gedurende de
volgende maanden: September & December 2023 en Maart & Juni 2024.
Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Ina Rosies via penningmeester@svdb.nl