Rabo Clubsupport

Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobankleden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Vanaf 4 tot en met 25 oktober kunnen leden van de...