07-02-2018 16:13   

SVDB zaalvoetbaltoernooi

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert SVDB een zaalvoetbaltoernooi in de Boerhoorn in Rolde!
Voor wie: Voor iedereen vanaf voortgezet onderwijs. Je mag een vriend of vriendin meenemen. Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom!!!
Hoe laat: vanaf 19.00 uur
Thema: Gezelligheid

Je hoeft je niet met een team op te geven. Individueel mag ook. Wij maken de teamindeling. Het gaat om een gezellig potje voetbal voor jong en oud.
Geef je op bij de voetbalcommissie:
Wim Popken: 0592-389267 of wimpopken@ziggo.nl
Henk Philips: 06-55765639 of henkphilips@home.nl

24-01-2018 22:39   

Foto`s 15e Broekstreker Veldloop 14 januari 2018

Klik hier voor foto's van de 15e Broekstreker Veldloop.

14-01-2018 17:37   

Uitslagen 15e Broekstreker Veldloop 14 januari 2018

Klik hier voor de uitslagen van 14 januari 2018.

10-01-2018 21:43   

SVDB Nieuwjaarsborrel 2018

Het bestuur van SVDB wil graag alle vrijwilligers uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 20 januari 2018 bij Café Popken in Ekehaar. Het maakt niet uit of je grote of kleine activiteiten voor onze vereniging doet. We proberen alle vrijwilligers persoonlijk uit te nodigen. Het kan zijn dat u geen uitnodiging ontvangt, maar wel vrijwillige activiteiten doet, beschouwt u dit bericht dan graag als uitnodiging.
Voor verdere informatie graag contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn 06-29550586 of 0592-865934.

19-12-2017 22:28   

Uitslag grote clubactie 2017

U kunt heel makkelijk controleren of u een prijs heeft gewonnen via de lotchecker op de site van de Grote Clubactie (www.clubactie.nl). De lotnummers vindt u op uw bankafschrift.

Het bestuur heeft nog een prijsje verbonden aan degene die de meeste loten heeft verkocht.

Naomi, Femke en Lieke Brinkman hebben het meest verkocht. De prijs komt naar jullie toe. Bij deze van harte gefeliciteerd. Top meiden!!!

19-12-2017 22:26   

Uitslag kaartavond SVDB 2017

Afgelopen zaterdag 16 december organiseerde SVDB haar jaarlijkse kaartavond.

Met 17 enthousiaste deelnemers werd er gekaart voor de mooie vleesprijzen van Slagerij Braamskamp.

De uitslag luidt als volgt:

Pieter Gils

5473

Eppie Oosting

5344

Chris Waanders

5284

Alet Fokkema

5225

Bert Lammers

4957

Aaltje Popken

4949

Bert Jagt

4915

Janny Oosting

4838

Bert Boer

4708

Harry Fokkema

4595

Remko Brinkman

4504

Henk Wolf

4208

Herma Dekker

4129

Janny Jagt

4053

Jurriena Prins

4004

Gé Donker

3958

Geke Wolf

3890

05-12-2017 21:10   

15e Broekstreker veldloop

Op zondag 14 januari organiseert SVDB de vijftiende editie van de Broekstreker Veldloop in Ekehaar.

Ook dit jaar maakt de Broekstreker Veldloop onderdeel uit van de Jeugdloop in de gemeente

Aa en Hunze. De jeugdloop is voor alle kinderen van de basisscholen van de groepen 3 tot en met 8.

Meer info zie www.aaenhunzekidsrun.nl. Alle kinderen van de basisschool kunnen gratis meelopen.

Speciaal voor jeugd in de categorie 12-17 jaar organiseren we ook dit jaar met een eigen open cross kampioenschap. In vier verschillende categorieën wordt vanaf 12.20 uur gestreden om mooie prijzen en een wisselbeker.


Programma in het kort:

Vanaf 10.00 Inschrijven in het dorpshuis

11.00 Start jongens/meisjes basisschool groep 1+2 (400 m)

11.10 Start jongens/meisjes basisschool groep 3+4 (800 m)

11.20 Start jongens/meisjes basisschool groep 5+6 (1200 m)

11.35 Start jongens/meisjes basisschool groep 7+8 (1600 m)

12.00 Prijsuitreiking jongens/meisjes basisschool

12.20 Start junioren meisjes voortgezet onderwijs tm14 jr (5210 m)

12.20 Start junioren meisjes voortgezet onderwijs 15 tm 17 jr (5210 m)

12.20 Start junioren jongens voortgezet onderwijs tm 14 jr (5210 m)

12.20 Start junioren jongens voortgezet onderwijs 15 tm 17 jr (5210 m)

13.00 Start Dames 18+, 40+ en 50+ (8200 m)

13.00 Start Heren 18+, 40+, 50+ en 60+ (8200 m)

ca 14.30 Prijsuitreiking junioren/senioren/masters in Dorpshuis


Voorafgaand aan de prijsuitreiking in het Dorpshuis wordt een verloting gehouden.

Tijdens de wedstrijddag kan men 3 loten kopen voor € 2,50. Meer informatie is te vinden op www.svdb.nl.

We hopen veel deelnemers uit de Broekstreek te mogen begroeten en natuurlijk hopen we dat de overige inwoners van de Broekstreek aanmoedigend langs de lijn staan.

05-12-2017 21:14   

Klaverjasavond

Zaterdag 16 december hebben we onze jaarlijkse SVDB klaverjasavond gepland. Er zijn weer lekkere vleesprijzen te verdienen. Dus kom gezellig klaverjassen... We beginnen om 20.00 uur bij café Popken. Tot dan! Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Jacqueline Duijvestijn 0592-865934.

30-11-2017 20:25   

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is inmiddels afgelopen.... Graag wil ik namens het bestuur van SVDB alle lotenkopers en -verkopers bedanken!
We hebben nog een prijsje voor degene die de meeste loten heeft verkocht. Als alle loten zijn ingevoerd zal dit bekend gemaakt worden.
De trekking vindt plaats op 13 december 2017.
De uitslag wordt in het mededelingenblad en op de website gepubliceerd.

31-10-2017 20:56   

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is bijna afgelopen.... Dit is de laatste week dat u nog loten kunt kopen.

De trekking is op 13 december 2017. De uitslag wordt in het mededelingenblad gepubliceerd.

Heeft u onze lotenverkopers gemist en wilt u toch nog loten kopen dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn (0592-865934 / 06-29550586)

31-10-2017 20:58   

Wijnactie SVDB

Wijnactie met wijnproeverij op zaterdag 4 november a.s. om 16.00 uur in het Dorpshuis Dit jaar organiseert SVDB opnieuw de wijnactie om de kas te spekken. Ook dit jaar organiseren wij een wijnproeverij, verzorgd door Allard Hingstman van slijterij Pinotage te Annen. U bent aanstaande zaterdag 4 november van harte welkom om 16.00 uur in het Dorpshuis. Er is nieuwe wijn toegevoegd aan het assortiment, er zijn ook biologische wijnen bij en de prijzen zijn onveranderd gebleven. Alle reden om even langs te komen aanstaande zaterdag! Als u verhinderd bent maar wel een bestellijst wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met:
José Bos, Esweg 11, telefoonnummer 389144 (josebos@home.nl)
Wilma Warmelts, Amen 58, telefoonnummer 389273 (maatschapwarmelts@zonnet.nl)

18-10-2017 20:05   

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN S.V.D.B.

Aanwezig: Bert Lammers (voorzitter), Jurriena Prins (penningmeester), Jacqueline Duijvestijn (secretaris), Wim Popken (voetbal), Henk Suichies, Henk Dekker en Bert Jagt (komt later).

Afwezig: Tineke Berger (volleybal en Rolanda Brinkman (BALG)


Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.


Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 september en 26 oktober 2016

De notulen worden tijdens de vergadering uitgereikt, gelezen en vastgesteld met dank aan de notulist.

I

ngekomen stukken en mededelingen

Er zijn ingekomen stukken. De voorzitters van de afdelingen volleybal en BALG zijn verhinderd.


Jaarverslag seizoen 2016 – 2017

Het jaarverslag wordt doorgenomen.


Financieel verslag

Het financiële verslag wordt uitgereikt en toegelicht door de penningmeester.


Verslag kascommissie

Henk Suichies en Piet Kroon zaten in de kascommissie. Piet Kroon was verhinderd. Bert Jagt heeft hem vervangen. Henk merkt op dat alle vragen die hij had, goed uitgelegd zijn. Het is veel werk. Hij verleent bij deze decharge met complimenten voor de penningmeester.


Verkiezing kascommissie
Henk Suichies zit nog een jaar in de kascommissie. Verder wordt Henk Dekker benoemd. Piet Kroon is reserve.


Contributie algemeen

Er is geen contributieverhoging vastgesteld voor de volwassen leden en jeugdleden gymnastiek. Voor wat betreft de jeugdleden voetbal en volleybal zijn we afhankelijk van Rolderboys en VV Rolde. De overbruggingsregeling voor de jeugd volleybal leden is afgelopen, die van de jeugd voetbal leden gaat het tweede jaar in.


Begroting seizoen 2017-2018

Jurriena ligt de begroting van het nieuwe seizoen toe. Het financiële jaarverslag wordt getekend door de kascommissie en het dagelijks bestuur.


Bestuursverkiezing

De functies van Jurriena Prins (penningmeester) en Jacqueline Duijvestijn (secretaris) zijn vacant. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Ze worden tijdens de vergadering voor 4 jaar benoemd. We proberen onze taken zo goed mogelijk uit te voeren naast ons werk en gezinsleven. Alle handjes die willen helpen zijn van harte welkom.


Rondvraag


Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.


28-09-2017 08:47   

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN S.V.D.B.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 september en 26 oktober 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017*
 5. Financieel verslag *
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
  • Contributie algemeen
  • Geen contributieverhoging voor de volwassen leden en jeugdleden gymnastiek.
  • V.w.b. de jeugdleden voetbal en volleybal volgen we gemaakte afspraken met Rolderboys en VV Rolde
  • De overbruggingsregeling volleybal is afgelopen. De regeling met betrekking tot de voetbal loopt nog. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur (voorzitter@svdb.nl, penningmeester@svdb.nl of secretaris@svdb.nl
 8. Pauze
 9. Begroting seizoen 2017-2018*
 10. Bestuursverkiezing**
  • Penningmeester
  • Secretaris
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*stukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld
** Toelichting agendapunt Bestuursverkiezing
- Jurriena Prins (penningmeester) is aftredend en verkiesbaar
- Jacqueline Duijvestijn (secretaris) is aftredend en verkiesbaar

Graag wil het bestuur bovengenoemde kandidaten aanstellen tijdens de jaarvergadering op 4 oktober a.s.
Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk een uur voor de vergadering van 4 oktober 2017 bij Bert Lammers kenbaar te maken door een mail te sturen naar voorzitter@svdb.nl.

07-07-2017 08:04   

Update zomerspelen 2017

Door te weinig deelname gaan de zomerspelen a.s. zondag niet door. Degene die zich hebben opgegeven voor de BBQ zijn vanaf 17.00 uur welkom in café Popken. De BBQ begint om 17.30 uur. Namens de jubileumcommissie: Bert Lammers.

12-06-2017 22:31   

Sfeerimpressie van Pinkstervolleybaltoernooi 2017

Wilt u een prachtig overzicht vanuit de lucht van het Pinkstervolleybaltoernooi van dit jaar?
Klik dan hier.

06-06-2017 23:12   

Zomerspelen 2017

Op zondag 9 juli vinden op het sportpark in Ekehaar de Broekstreker Zomerspelen plaats. Na het succes van de Winterspelen wil de jubileumcommissie de inwoners van de Broekstreek trakteren op een sport en spel middag. Klik hier voor het volledige programma.

06-06-2017 23:03   

Uitslag 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi en Verloting

Met prachtig weer hebben we een gezellig en leuk PVT 2017 beleefd! Enthousiaste teams met een stralende zon maakten het tot een gemoedelijke sfeer waar fanatiek werd gevolleybald. Helaas waren er dit jaar maar drie mini teams, maar de mini's hebben vol enthousiasme gespeeld! Families, buren, vrienden, bekenden en volleybalteams maakten ook dit jaar weer tot een succesvol PVT! Dank allen!

Hier kunt u de uitslagen lezen en de uitslag van de verloting.

30-05-2017 22:32   

Laatste week !!!! Lotenverkoop 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi

 • 1e prijs: Terrashaard t.w.v. 300 euro
 • 2e prijs: Luxe BBQ t.w.v. 200 euro
 • 3e prijs: Woonaccessoires t.w.v. 100 euro en vele andere prijzen.

De loten kosten € 1,- per lot en kunnen ook tijdens het toernooi op 5 juni a.s. gekocht worden.
De trekking vindt die dag plaats om 16.00 uur op het sportveld in Ekehaar.
De uitslag zal ook in het mededelingenblad en op de website gepubliceerd worden.

30-05-2017 22:31   

Opzeggen lidmaatschap

Beste leden, We hopen het natuurlijk niet, maar mochten jullie je lidmaatschap willen opzeggen dan ontvangen we dit graag per mail voor 16 juni a.s.
Graag mailen naar secretaris@svdb.nl.

11-05-2017 20:39   

J.S. PinksterVolleybalToernooi 2017 - Verloting

Op 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag) is het 44e Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Binnenkort begint de voorverkoop van de loten van de Pinkstervolleyballoterij. Onze (volleybal)leden zullen tussen 15 mei en 4 juni bij u langs komen met de loten. Er zijn net als andere jaren weer heel veel mooie prijzen te winnen. De loten kosten € 1,- per lot. De trekking vindt plaats op 5 juni a.s. om 16.00 uur op het sportveld in Ekehaar. De uitslag zal ook in het mededelingenblad gepubliceerd worden.

12-04-2017 21:13   

J.S. PinksterVolleybalToernooi 2017

Op 2e pinsterdag (5 juni 2017) wordt voor de 44e keer het J.S. PinksterVolleybalToernooi georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.
Via dit formulier kunt u uw team(s) online inschrijven.

10-03-2017 20:33   

SVDB paaseitjesactie

Beste Broekstrekers, tussen 22 maart en 1 april kunt u ze weer verwachten.... de jongste topverkopers van SVDB!
Ze komen bij u langs met paaseitjes. De zakjes kosten € 2,50 per stuk. U steunt ons clubje en u hoeft niet naar de winkel voor paaseitjes.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn op 0592-865934 of 06-29550586.

Namens het bestuur van SVDB alvast heel veel dank en prettige paasdagen gewenst.

02-03-2017 22:29   

Jubileumfeest SVDB, IJsvereniging en VVV

Het jubileumweekend ligt alweer een week achter ons. We kijken terug op een zeer geslaagd weekend. Dit komt ook doordat vele van jullie je gezicht hebben laten zien tijdens het weekend. Wil je nog graag even weer genieten van het weekend? Kijk dan op www.debroekstreek.eu naar de foto's en filmpjes.
Tot nu toe hebben we alleen maar positieve berichten gehoord, waar wij als organisatie erg blij mee zijn. We hopen dan ook dat jullie er ook allemaal zullen zijn tijdens de Zomerspelen van het jubileumjaar. Deze worden gehouden op zondag 9 juli. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Voor jong en oud zal dat ook een mooie dag worden en deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijke BBQ. Meer informatie over de zomerspelen zal snel volgen in het mededelingenblaadje of op deze website.

07-02-2017 22:14   

Vrijwilligers gezocht TT Night Ride

Beste Broekstrekers, SVDB heeft een verzoek gekregen om vrijwilligers te leveren voor de TT. Het gaat om vrijwilligers die nodig zijn tijdens de TT Night ride op vrijdag 23 juni 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Er zijn 40 vrijwilligers nodig. Als vereniging kunnen we hier een mooi bedrag voor ontvangen. De vrijwilligers moeten een korte eenvoudige cursus voor evenementenbegeleider via internet volgen. We hopen dat u/jullie zich hiervoor wilt/willen aanmelden. Graag een mailtje sturen naar voorzitter@svdb.nl of secretaris@svdb.nl. Bellen kan ook naar Bert Lammers 0592 389387 / 06 12529065 of Jacqueline Duijvestijn 0592 865934 / 06 29550586.

24-01-2017 21:08   

JUBILEUMWEEKEND: IJSVERENIGING-SVDB-VVV 17,18,19 FEBRUARI

Denkt iedereen aan de opgave voor de lezing van ard schenk, met daarna een gezellige avond met live muziek van flex, er zijn nu nog enkele plaatsen beschikbaar (Leden, oud leden zijn gratis, familie, vrienden, kennissen €5,00 p.p). Ook voor zondag het stamppotbuffet kunt u zich nog opgeven (Kosten zijn €10,00 p.p en voor kinderen in de basisschoolleeftijd €5,00 p.p). Opgaves doorgeven aan judith brinkman tel: 0612281077 of via de mail: judithkrabman@hotmail.com

24-01-2017 21:08   

nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van SVDB

Afgelopen zaterdag 21 januari jl. was de nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van SVDB gepland. Het was een gezellige bijeenkomst. Het is heel leuk om een keer met alle vrijwilligers te praten en een borrel te drinken. We willen dit graag elk jaar organiseren. Dit jaar waren ook de kinderen welkom. Onze jeugdleden zijn altijd op pad voor SVDB. Er werden ook prijzen uitgereikt voor degene die de meeste loten had verkocht tijdens de Grote Clubactie. Op de 1e plaats Jeroen en Bart Stevens Op de 2e plaats Naomi en Femke Brinkman Op de 3e plaats Linda en Harmen Westebring Helaas waren niet alle vrijwilligers aanwezig bij de borrel. Hopelijk treffen we jullie wel op de volgende nieuwjaarsborrel. In ieder geval alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp, steun en betrokkenheid. Namens het bestuur van SVDB.

15-01-2017 16:18   

Uitslagen Broekstreker Veldloop 2017

De uitslagen van de Broekstreker Veldloop 15 januari 2017 vind u hier.

04-01-2017 21:19   

Gelukkig Nieuwjaar

SVDB wenst iedereen een gelukkig en sportief 2017 toe.

14-12-2016 22:20   

Broekstreker Veldloop 2017

Noteer het alvast in uw agenda!
Zondag 15 januari 2017 vindt alweer de 14e editie van de Broekstreker Veldloop plaats.
Met een aangepast parcours dagen wij u uit om mee te doen. Voor de mensen die het liever iets rustiger aan doen, u bent van harte welkom om de lopers aan te moedigen. Het Dorpshuis verzorgt een natje en een droogje aan het parcours. Tevens hopen wij even als voorgaande jaren weer een beroep te mogen doen op onze vaste schare vrijwilligers. Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.
Tot slot heeft Jan Vreugdenhil, de grondlegger van de Broekstreker Veldloop, besloten na deze editie te stoppen met zijn werkzaamheden binnen de veldloop commissie. Wij zijn dan ook op zoek naar een vervanger. Ben of ken jij een enthousiaste vrijwilliger die in de periode september tot en met januari een paar uurtjes over heeft? Dan zouden we het fijn vinden als je volgend jaar de veldloop commissie komt versterken!
De Veldloop commissie, Jurriena Prins, Jan Vreugdenhil, Annemieke Smit, Peter Boekweg, Sjoerd Stevens.

Zie hier voor meer informatie over de Broekstreker veldloop

21-12-2016 20:52   

Vrijwilligers nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 21 januari 2017 nodigt SVDB al haar vrijwilligers uit voor een nieuwjaarsborrel van 17.00-19.00 uur bij café Popken. Namens het bestuur alvast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

07-12-2016 22:35   

Oliebollenactie SVDB

Op vrijdag 30 december houdt SVDB een oliebollenactie in samenwerking bakkerij Pots. Deze week wordt een bestellijst bijgevoegd bij het mededelingenblad. Deze kunt u inleveren tot 23 december met uw bestelling bij één van de bestuursleden: Rolanda Brinkman, Jurriena Prins, Jacqueline Duivesteijn, Tineke Berger, Wim Popken en Bert Lammers. Er is keuze uit naturel oliebollen en oliebollen met krenten.
U kunt uw bestelling ophalen vanaf 11.30 uur bij de kraam die staat opgesteld bij het dorpshuis in Ekehaar. Samen met het bestuur van het dorpshuis maken we het gezellig rond de kraam. Er zal Glühwein en Warme Chocolademelk geschonken worden en het geheel zal opgevrolijkt worden met muziek.

Namens het bestuur van SVDB
Rolanda Brinkman en Bert Lammers

Klik hier voor de digitale versie van de besteliijst

14-12-2016 22:18   

Sinterkerstvolleybaltoernooi

Woensdag, 21 december is het weer tijd voor de afsluiting van 2016 met het jaarlijkse Sinterkerstvolleybaltoernooitje in de gymzaal van het dorpshuis. Dat betekent dat spelers van dames 1, dames recreanten, heren recreanten en jeugdspelers door elkaar gehusseld worden en daar komen dan geweldige gelegenheidsteams uit voort. Deze avond wordt er gestreden onder de strenge, doch immer rechtvaardige leiding van de scheidsrechters Rolf en Evert. De eerste wedstrijd begint om half 8 en vanaf 7 uur kan er ingespeeld worden. De mensen die niet spelen, kunnen zich bezighouden met het verorberen van kniepertjes, ook dit jaar weer gebakken door Jan Bergsma. Rond kwart voor 10 is het wedstrijdgedeelte afgelopen en daarna kan er nog even gezellig worden nagezeten met een drankje en een bitterballetje. Toeschouwers zijn natuurlijk de hele avond welkom.

04-11-2016 14:03   

Jaarlijkse klaverjasavond SVDB

Om alvast in de agenda te noteren: de jaarlijkse kaartavond van SVDB wordt gehouden op donderdag 8 december om 20.00 uur bij Café Popken.
Nadere informatie volgt nog.

15-11-2016 23:11   

SVDB Wijnactie

Inmiddels zijn alle soorten wijn en port besteld bij Pinotage in Annen. De wijnactie is wederom een succes!
Aanstaande donderdag 17 november tussen 17.15 en 18.15 uur kunt u uw bestelde wijn en port ophalen in het Dorpshuis.

Namens SVDB, José Bos, telefoon 389144 en Wilma Warmelts, telefoon 389273

04-11-2016 14:02   

Verslag extra ledenvergadering SVDB 26 oktober 2016


Op 26 oktober heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden met agendapunt het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2016-2017.

Deze is tijdens de vergadering als volgt vastgesteld:

Voetbal 18 jaar en ouder € 131,-

Voetbal Pupillen (D, E, F) 75,- *

Voetbal Junioren (A, B, C) 99,- *

Voetbal 7x7 (35+) 75,-

Volleybal 18 jaar en ouder € 131,-

Volleybal jeugd t/m 11 jaar € 115,- *

Volleybal jeugd 12 t/m 17 jaar € 160,- *

Badminton € 106,-

Loopgroep € 106,-

Gym (dames 18 jaar en ouder) € 106,-

Gym Jeugd 6 t/m 11 jaar 55,-

Gym Jeugd 12 t/m 17 jaar 73,-

Donateurs 20,-

Niet spelend lid 25,-

* Voor de jeugdleden die bij resp. VV Rolde en Rolder Boys spelen is het volgende van toepassing:

“ Indien gedurende het seizoen de contributie van VV Rolde c.q. Rolder Boys wijzigt, zal SVDB

(de ouders van) haar leden daar zo spoedig mogelijk van kennis stellen. Voorts heeft SVDB het recht deze wijziging te verrekenen in de vierde contributie inning van het seizoen.”


Daarnaast heeft Rolder Boys aangegeven dat SVDB met ingang van het seizoen 2016-2017 voor haar jeugdleden de volledige contributie moet betalen. Dit is een forse verhoging. Daarom is besloten een drie-traps verhoging naar het niveau van de contributie van Rolder Boys te hanteren.

De (ouders van) de jeugdleden zullen hier in een aparte mail nader over geïnformeerd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester J. Prins, tel. 06-29 03 22 25 /86 89 62 of per mail: penningmeester@svdb.nl


22-09-2016 21:04   

Grote Clubactie


Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer onze Grote Clubactie. Vanaf 1 oktober tot en met half november 2016 kunt u onze jeugdleden weer aan de deur verwachten met loten voor de Grote Clubactie. Aan de ene kant kans op een leuke prijs en aan de andere kant steun voor SVDB. De te winnen prijzen zullen binnenkort in het mededelingenblad vermeld worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Duijvestijn (0592-865934 / 06-29550586)